|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapį

Witaj, Pielgrzymie Boży, pójdziemy tam, gdzie Ty podążasz!
ELTA fotografija

Zbliża się 15-lecie papieskiej podróży apostolskiej Jana Pawła II na Litwę. Biskupi litewscy, zastanawiając się nad uczczeniem tej rocznicy a zarazem samego papieża – sługi Bożego Jana Pawła II, zaproponowali połączenie świątyń litewskich, które w jakiś sposób są z nim związane lub go przypominają, w jeden Szlak Pielgrzymi jego imienia. 8 sierpnia 2007 r. projekt takiego szlaku, obejmującego 14 znanych na Litwie sanktuariów, zatwierdził rząd Republiki Litewskiej, zobowiązując się do jego wsparcia.

Wizyta Jana Pawła II na Litwie w 1993 r. stała się niejako drogowskazem dla litewskiego Kościoła katolickiego, jak też dla całego narodu. W swoich homiliach i przemówieniach Ojciec święty wskazał dopiero co uwolnionemu z jarzma totalitaryzmu społeczeństwu źródła odrodzenia duchowego oraz podstawy, na których należy zbudować życie w wolności. Papieski Szlak Pielgrzymi ma być przywołaniem tych podstaw, których znaczenie podkreślił wtedy papież, a które są fundamentem autentycznego i pełnego życia: Chrystusa, tajemnicy Krzyża, działania Ducha Świętego oraz Maryi – wzoru życia wiarą. Z tego względu Szlak jego imienia obejmuje nie tylko te świątynie na Litwie, które osobiście odwiedził, ale także inne obiekty, na które zwrócił uwagę lub z którymi wiążą się szeroko znane tradycje pobożności.

W Wilnie, idąc za przykładem Jana Pawła II, pątnicy mogą nawiedzić archikatedrę oraz tamtejszą Kaplicę św. Kazimierza, gdzie ten święty patron Litwy jest pochowany. Mogą pomodlić się przy słynnym obrazie Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Motyw Krzyża, ważny w papieskim nauczaniu na Litwie, odzwierciedla droga krzyżowa Kalwarii Wileńskiej. W Trokach znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, od najdawniejszych czasów otoczony czcią, a związany z postacią wielkiego księcia Witolda i jego zabiegami o włączenie Litwinów do grona narodów chrześcijańskich .

Wielu pielgrzymów odwiedza Piwoszuny (lt. Pivašiūnai), by pomodlić się przed łaskami słynącym obrazem Maryi z Dzieciątkiem – Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Wizerunek ten jest ukoronowany poświęconymi przez Jana Pawła II koronami. Ten sam papież ogłosił błogosławionym arcybiskupa Jerzego Matulewicza, którego grób znajduje się w bazylice w Mariampolu.

W Kownie nad miastem góruje świątynia Chrystusa Zmartwychwstałego, odzwierciedlająca drogę ku wolności przebytą przez naród litewski w wieku XX, ale też symbolizująca odrodzenie duchowe, którego papież życzył Litwinom. W archikatedrze kowieńskiej papież zatrzymał się tylko na chwilę osobistej modlitwy, zaś w centrum uwagi pobożnych wiernych jest tu obraz Matki Boskiej Bolesnej, słynący łaskami. Odradzający się pod opieką sióstr kazimierzanek pokamedulski klasztor w Pożajściu (lt. Pažaislis) przyciąga przybyszów swą niepowtarzalną architekturą i wartościowymi dziełami sztuki, zaś znajdujący się tu obraz Matki Pięknej Miłości od dawna otoczony czcią wiernych, stanowi natchnie do modlitwy.

Nowoprzebudowane otoczenie świątyni w Szydłowie przypomina o tutejszym objawieniu maryjnym z 1608 r. i o głęboko chrystocentrycznym przesłaniu, jakie wypowiedziała wtedy Maryja: „tu czczony był Mój Syn...”. Do modlitwy zaprasza tu pątników zarówno Kaplica Objawienia, jak i bazylika z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Zespół kościelno-klasztorny w Cytowianach (lt. Tytuvėnai) jest wyjątkowy ze względu na znajdujące się tu stacje drogi krzyżowej oraz tzw. Święte Schody, wzorowane na podobnej konstrukcji w kaplicy pałacowej na Lateranie w Rzymie. Z katedry w Szawlach (lt. Šiauliai) często rozpoczynają się pielgrzymki do Góry Krzyży, która właśnie dzięki Janowi Pawłowi II zaczęła być znana na całym świecie. To miejsce zachęca też do rozważania tajemnicy Krzyża, której wiele miejsca poświęcił papież. Kalwaria Żmudzka, ze swoją wielowiekową tradycją miejscowej drogi krzyżowej, łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Królowej Rodzin Chrześcijańskich i oktawę trwającymi dorocznymi obchodami odpustowymi, jest także częstym celem pielgrzymów.

aukštyn