|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Į pirmą puslapį


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Silvijos Knezekytės fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kauno arkikatedra
  • jedyny na Litwie gotycki kościół o rozmiarach bazyliki;
  • znany dzięki wizerunkowi Matki Boskiej Bolesnej;
  • celem pielgrzymów jest znajdujący się tu obraz Najświętszej Maryi Panny Łaskawej;
  • przed wojną najważniejsza świątynia litewskiej prowincji kościelnej;
  • 6 września 1993 r. modlił się tu papież Jan Paweł II.

Kowieńska bazylika archikatedralna jest jedną z najstarszych i największych świątyń na Litwie. To jedyna w kraju świątynia o rozmiarach bazyliki, nosząca cechy gotyckie. O monumentalnym, dość surowym charakterze architektury świątyni zdecydowały jego rysy gotyckie i barokowe. Obecny jej styl jest formą przejściową między gotykiem a renesansem.

Pątnicy przybywają tu, by modlić się przed powstałym w końcu XVI w. obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej. Znajduje się tu jeszcze jeden łaskami słynący wizerunek przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę Łaskawą, datowany na wiek XVII. W krypcie i na dziedzińcu archikatedry znajdują się groby wybitnych duchownych litewskich, m.in. biskup Maciej Wołonczewski (1801–1875), tłumacz Pisma Świętego na litewski, arcybiskup Juozas Skvireckas (1873–1959), poeta ks. prałat Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932) czy kardyna Vincentas Sladkevičius (1920–2000).

aukštyn