LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Ateinu, o Viešpatie, kaip ramybės ir vilties piligrimas, kad ... skelbčiau tikėjimą Tavimi ir mūsų prisikėlimu...
Jonas Paulius II, Lietuva

Šiaulių vyskupas E. Bartulis iškilmingai įžengė į Šiaulių katedrą 1997 m. liepos 13 d.