|
|
LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė Lietuvoje
Į pirmą puslapį
Jonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Nie bójcie się, przyjaciele, otworzyć drzwi Chrystusowi! On zna serce człowieka...
Jan Paweł II, Litwa

Wizyta na Litwie

Papież Jan Paweł II przebywał z pielgrzymką na Litwie w dniach 4-8 września 1993 r., nie długo po odzyskaniu przez kraj niepodległości. Swoje nauczanie konsekwentnie poświęcił wezwaniu: „Dawajmy świadectwo o Chrystusie, który nas zbawił” nieustannie podkreślając, że wolności nie da się oddzielić od odpowiedzialności.

4 września tamtego roku Jan Paweł II modlił się w archikatedrze wileńskiej przy grobie św. Kazimierza, poczym spotkał się tu z księżmi, zakonnikami, zakonnicami i klerykami, by przypomnieć im, że także w warunkach wolności „trud ewangelizacji będzie przybierał różne formy, ale zawsze będzie głoszeniem tego samego krzyża Chrystusa, który wieńczy szczyty Jego świątyń i winien panować w sercu każdego wierzącego”.

Wieczorem w Ostrej Bramie papież odmówił wraz z wiernymi różaniec, zaś transmisja telewizyjna z tego spotkania modlitewnego dostępna była na całym świecie. Modlitwa ta stała się świadectwem jak ważne było dla papieża przez całe jego dojrzałe życie to święte miejsce i jak bardzo pragnął (choć nie mógł) nawiedzić je po wstąpieniu na Stolicę Piotrową. „Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą” – życzył Jan Paweł II zebranym wtedy przy Ostrej Bramie.

5 września rano papież uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym w siedzibie nuncjatury apostolskiej, potem zaś modlił się na Cmentarzu Antokolskim, przy grobie ofiar obrońców parlamentu litewskiego poległych w czasie masakry 13 stycznia 1991 r. w Wilnie oraz poległych w obronie posterunku granicznego w Miednikach. Mówił wtedy: „Jako pielgrzym pokoju i nadziei przybywam, o Panie, aby przy grobach ostatnich męczenników Litwy, ich przodków i ich dawnych nieprzyjaciół głosić wiarę w Twoje i nasze zmartwychwstanie”. Chciał prosić Boga o „odnowienie wiary w moc miłości i odrzucenie pokusy zemsty”, a patrząc na krzyże nagrobne modlił się: „Niech te krzyże kształtują postawy miłości, nadziei i przebaczenia. Niech światłość Twojego krzyża, o Panie, opromieni wszystkie te krzyże i nada im sens”.

Tego samego przedpołudnia w parku Vingis papież odprawił mszę św., podczas której nauczał o istocie chrztu św. i o wadze zobowiązań z niego płynących. Zachęcał ochrzczonych do odnalezienia w głębi swej duszy jednoczącego z braćmi działania Ducha Świętego. Ochrzcił też dziesięcioro młodych ludzi, którzy nie otrzymali daru tego sakramentu w dzieciństwie.

Po obiedzie, podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym w nuncjaturze następca św. Piotra zapewnił, że Stolica Apostolska „pragnie przypominać w porę i nie w porę, że siły polityczne powinny pamiętać o wartościach duchowych, zawartych w orędziu chrześcijańskim”, zaś katolików Litwy nawoływał do odpowiedzialnego i wielkodusznego służenia ojczyźnie w jej instytucjach politycznych, gospodarczych i społecznych.

Podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury w wileńskim kościele św. Janów papież Jan Paweł II podkreślił: „Na was zatem — na ludziach kultury i nauki — bardziej niż na kimkolwiek innym spoczywa odpowiedzialność za to, by ludzka myśl nie zamykała się na rzeczywistość Tajemnicy”. Ich też przekonywał do zachowania etyki myślenia, do dialogu wiary i kultury, do ekumenicznej i międzyreligijnej wymiany myśli.

Wieczorem 5 września papież spotkał się z Polakami Litwy w kościele św. Ducha. W nauczaniu skierowanym do nich nawoływał do zwrócenia się ku Chrystusowi, który jest „najpewniejszą drogą do przyszłości godnej człowieka”, jest „jedyną prawdą, która zdolna jest stać się wiarygodnym fundamentem przyszłości; jest wreszcie pełnią życia”. Swoje rozważanie powierzył Ojciec święty bł. s. Faustynie Kowalskiej, która mieszkała w Wilnie i tu także głosiła cześć Bożego Miłosierdzia. Ją dał za przykład zebranym: „Uczcie się od siostry Faustyny, błogosławionej, od tej pokornej i wiernej sługi Bożej, jak w każdych okolicznościach być dzieckiem — synem i córką — niebieskiego Ojca, jak pozostawać uczniem Słowa Wcielonego oraz narzędziem podatnym na działanie Ducha Ożywiciela i Pocieszyciela”.

6 września Ojciec święty odwiedził Kowno. Podczas mszy św. mówił o działaniu Ducha świętego, które odnawia oblicze ziemi. Przypomniał, że Duch działa przez człowieka, ożywia jego duszę i pozwala mu odnowić życie osobiste, rodzinne i społeczne.

W południe Jan Paweł II spotkał się Konferencją Episkopatu Litwy. Pasterzom litewskiego Kościoła wskazywał na pierwszorzędną potrzebę wspólnotowej ewangelizacji, na doskonalenie katechezy. Mówił o potrzebie odnowienia kształcenia przyszłych księży na odpowiednim poziomie, ale także o przygotowaniu świeckich do apostolstwa. Zachęcał ich do oparcia się na świeckich ruchach i organizacjach kościelnych i do pamiętania o formacji młodzieży, dorosłych i rodzin.
Podczas spotkania z młodzieżą na kowieńskim Stadionie im. Dariusa i Girėnasa, na które przybyło 30 tys. uczestników, Jan Paweł II zapewnił, że pragnie, by byli szczęśliwi, przestrzegał przed fałszywymi drogami, ale także zachęcał do wsłuchiwania się w Słowo Boże, praktykowania sakramentów i zaufania Kościołowi. Na koniec Ojciec święty życzył młodym, by byli aktywni, mocni i pełni świętego zapału.

7 września, nawiedzając Górę Krzyży, podczas odprawionej tam mszy św. papież poświęcił wiele uwagi tajemnicy Krzyża. „Krzyż stał się dla całego narodu i dla Kościoła opatrznościowym źródłem błogosławieństwa, znakiem pojednania między ludźmi. Nadał sens i wartość cierpieniom, chorobie, bólowi. /…/ Jednakże krzyż jest równocześnie «wywyższeniem». To wywyższenie na krzyżu otwarło przed Chrystusem szczególny horyzont”. Jan Paweł II wyjaśnił, że jest to horyzont miłości Boga do świata. Podkreślił jednocześnie: „Krzyż jest znakiem tej miłości. Krzyż jest znakiem życia wiecznego w Bogu”. Nawiedzenie Góry Krzyży przez papieża i jego późniejsze wspomnienia o tym miejscu sprawiły, że ciągle narasta liczba pielgrzymów, którzy z całego świata tu napływają.

Ostatnim punktem pielgrzymki było Szydłowo, gdzie papież poświęcił chwilę na osobistą modlitwę w Kaplicy Objawienia, później w bazylice spotkał się z wiernymi. Podczas Liturgii Słowa papież wyjaśnił czym jest prawdziwy pokój, życzył zebranym naśladowania Maryi w wierze i życiu, w imieniu całego narodu litewskiego zwrócił się do Matki Bożej w dziękczynnej modlitwie za „godzinę zmartwychwstania i nadziei” jaka wybiła dzięki Jej wstawiennictwu prosząc, by pomogła „narodowi litewskiemu przemienić bolesne doświadczenia przeszłości w radosną przyszłość”.

aukštyn