|
|
LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė Lietuvoje
Į pirmą puslapį
Jonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Nie bójcie się, przyjaciele, otworzyć drzwi Chrystusowi! On zna serce człowieka...
Jan Paweł II, Litwa

Znaki szczególnego zainteresowania Litwą

Od samego początku swego pontyfikatu Jan Paweł II deklarował solidarność z „Kościołem milczenia” w tych krajach, gdzie wolność wyznania była ograniczana, a wierzący – prześladowani. Już podczas uroczystości inauguracji pontyfikatu wypowiedział pozdrowienie po litewsku, zaś później wielokrotnie pozdrawiał Litwinów w ich ojczystej mowie. Szczególny wyraz miały przygotowane w Rzymie wielkie obchody: pięćsetlecia śmierci św. Kazimierza (1984) i sześćsetlecia chrztu Litwy (1987). One przypomniały światu o sowieckim zniewoleniu Litwy i prześladowaniach tamtejszych katolików. W 1987 r., podczas uroczystości jubileuszu chrztu papież ogłosił błogosławionym arcybiskupa Jerzego Matulewicza (1871-1927). W przeddzień upadku komunizmu, w 1988 r. Ojciec święty jeszcze raz dał wyraz swego poparcia i uznania dla Litwy, podnosząc do godności kardynalskiej biskupa Vincentasa Sladkevičiusa (1920-2000).

W dniu 24 grudnia 1991 r. papież ustanowił na terytorium Litwy dwie prowincje kościelne: archidiecezje wileńską i kowieńską wraz z diecezjami. Odpowiednio zostały skorygowane granice sąsiednich diecezji w Polsce i na Białorusi. Znaczenie symboliczne miał fakt, że pochodzący z Polski papież potwierdził w ten sposób przynależność archidiecezji wileńskiej do Litwy.

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Litwini zostali szczególnie wyróżnieni możliwością obchodzenia w Rzymie swoich narodowych dni w ramach uroczystości jubileuszowych. W roku 2001, 21 stycznia Jan Paweł II uzupełnił kolegium kardynałów włączając do niego arcybiskupa wileńskiego Audrysa Juozasa Bačkisa.

aukštyn