|
|
LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė Lietuvoje
Į pirmą puslapį
Jonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Nie bójcie się, przyjaciele, otworzyć drzwi Chrystusowi! On zna serce człowieka...
Jan Paweł II, Litwa

Modlitwa za Litwę z okazji jubileuszu 600-lecia jej chrztu

Umiłowani bracia w biskupstwie i kapłaństwie, zakonnicy i zakonnice, i wy, wszyscy bracia i siostry dalekiego Kościoła, który jednak jest mi bardzo bliski i szczególnie drogi! Synowie i córki szlachetnego narodu! Ja, Biskup Rzymu i pasterz Kościoła powszechnego, wraz z wami klękam przed relikwiami św. Kazimierza i z wami dziękuję Bogu, dawcy wszelkiego dobra za dar waszego „Chrztu”, i modlę się za was „aby Bóg uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim” (2 Tes 1, 11-12).

W imieniu całego Kościoła powierzam Bogu dziedzictwo wiary waszego narodu i proszę Go: zachowaj dzieło, którego dokonałeś w ciągu tych sześciu wieków i mu błogosław!

Ojcze Wszechmogący, okaż swą łaskę tym Twoim dzieciom, które z ciemności wprowadziłeś do światła Twej prawdy! Wlej w ich serca Twojego Świętego Ducha, Ducha prawdy i Pocieszyciela, aby przez nich w ich narodzie stała się owocna paschalna tajemnica Twojego Syna!

Udziel pasterzom tego ludu, który jest Twoim, pobożności i mądrości, ażeby zaprowadzili trzodę na żyzne pastwiska! Spraw, Boże Wszechmocny, aby mogli sprawować swą świętą posługę w pokoju i w pełnej wolności.

Napełnij swoim światłem i siłą serca tych, których wezwałeś do życia konsekrowanego, by wytrwali i by umieli poświęcić się bez zastrzeżeń! Pomnóż liczbę tych, którzy podejmują powołanie kapłańskie i zakonne, umocnij ich wielkoduszne decyzje i spraw, że będą mogli bez przeszkód postępować na drogach Twojej boskiej posługi!

Panie, wejrzyj na rodziny, które żyją zjednoczone w Twojej miłości! Spraw, że z radością i odpowiedzialnie będą przyjmowały dar życia i z pomocą Twojej łaski będą wzrastać we wzajemnej miłości! Spraw, że rodzice będą umieli przekazywać dzieciom dar wiary wraz z konkretnym świadectwem życia prawdziwie chrześcijańskiego!

Wszechmogący Boże! Spójrz ze szczególną miłością na młodzież litewską! Serce jej bowiem wypełnione jest wielką nadzieją! Spraw, by była dzielna i czysta, by z ufnością mogła budować swoją przyszłość! Spraw, aby bez przeszkód mogła przyjąć dar wiary przodków, by podjęła go z wdzięcznością i wielkodusznie rozwijała!

Ty jesteś Panem narodów i Ojcem całej ludzkości. Proszę o błogosławieństwo dla litewskiej wspólnoty Twoich dzieci: aby mogła zgodnie z sumieniem iść za Twoim wezwaniem na drogach, które zostały jej po raz pierwszy ukazane przed sześciu wiekami! Niech to, że należy do Twego królestwa świętości i życia nie będzie uważane za sprzeczne z dobrem ziemskiej ojczyzny. Niech zawsze i wszędzie może oddawać Ci należną chwałę i w wolności, bez przeszkód świadczyć o prawdzie, sprawiedliwości i miłości!

Panie, błogosław temu narodowi, okaż mu swoje oblicze, obdarz go pokojem!

Teraz zaś w duchu zawierzenia zwracam się do Ciebie, najsłodsza Matko Chrystusa i nasza, przyłączając mój głos do głosu Twoich synów i córek Litwinów, którzy z ufnością wzywają Twojego orędownictwa, Matko Miłosierdzia! Do Ciebie garnie się ten lud i pod Twoją ucieka się obronę; nie gardź jego prośbami w potrzebach! Zachowaj go od niebezpieczeństw i zaprowadź do Twojego Syna!

Ty, Matko, jesteś pamięcią Kościoła! W sercu swoim zachowujesz dzieje ludzi i narodów. Tobie więc polecam pamięć tych sześciuset lat chrześcijańskiego życia braci i sióstr Litwinów i błagam, pomagaj im teraz i zawsze dochować wierności Chrystusowi i Kościołowi!

Wam, czcigodni i umiłowani bracia oraz waszym wiernym, wszystkim rozproszonym po świecie Litwinom udziela z najgłębszą miłością mego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Jan Paweł II, papież

Z Listu Apostolskiego Sescentesima Anniversaria z okazji 600-lecia chrztu Litwy, 12 (5 czerwca 1987 r.)

aukštyn