|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Gintaro Česonio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kauno arkikatedra
 ››› 
Pamaldumas

Pobożność

Przez wiele lat wysłuchanymi modlitwami słynął wizerunek Matki Boskiej Bolesnej znajdujący się w ołtarzu o tym samym tytule. To najstarszy obraz w archikatedrze kowieńskiej. Zawieszone po obu jego stronach wota świadczą o uproszonych łaskach. Do dzisiaj niektórzy pielgrzymi w geście pokuty obchodzą na kolanach filar, w którym wbudowano ołtarz Matki Bolesnej. Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej przypada w piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej (tzw. Palmową). Głoszone w ostatnich latach kazania rekolekcyjne ożywić mają tradycję uroczystego obchodzenia tego dnia, który w okresie międzywojennym gromadził tłumy wiernych. W okresie komunizmu, w akcie modlitwy i zawierzenia Bogu, ołtarz często obchodziły na kolanach matki, żony, córki i siostry zesłańców i partyzantów.

Łaskami słynie także obraz Matki Łaskawej, znajdujący się w archikatedrze od 2001 r., a wcześniej – w osobnej kaplicy bernardyńskiego kościoła św. Jerzego Męczennika. Dokumenty z archiwum konwentu bernardynów w Kownie zawierają świadectwa o cudowności tego wizerunku. Zachowało się źródło, w którym spisano doznane w latach 1669-1706 łaski, w większości cudowne uzdrowienia. O wyproszonych przed tym obrazem łaskach świadczą także wymienione w tym samym dokumencie wota.

Od 2005 r. w kaplicy Najświętszego Sakramentu w archikatedrze trwa wieczysta adoracja. Odmawia się tam Liturgię Godzin, różaniec oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

aukštyn