|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaBądź pozdrowiona Maryjo, Matko Pięknej Miłości!
Šv. Kazimiero seserys Žolinės atlaiduose. 2008 m.
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Pažaislis
 ››› 
Šv. Kazimiero seserys

Zgromadzenie Sióstr św. Kazimierza

Zgromadzenie Sióstr św. Kazimierza zostało założone w 1907 r. Stanach Zjednoczonych z myślą o litewskich dziewczętach chcących wybrać powołanie zakonne. Swój litewski charakter zachowało ono do dzisiaj. Jego założycielką była Marija Kaupatė (1880–1940). W klasztorze pokamedulskim w Pożajściu zakonnice zamieszkały w 1920 r. W latach 1920-1940 zajmowały się one zakładaniem i prowadzeniem szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli i domów opieki. Głównymi ośrodkami ich działalności było właśnie Pożajście i kowieńskie gimnazjum „Saulė”, choć działalność pedagogiczna Zgromadzenia docierała do Telsz (lt. Telšiai), Kalwarii Żmudzkiej, Nowego Miasta (lt. Žemaičių Naumiestis), Wobolnik (lt. Vabalninkas). W 1948 r. kazimierzanki zostały przez sowietów zmuszone do opuszczenia klasztoru w Pożajściu. Prowadząc skryte życie zakonne siostry nie rezygnowały z działalności charytatywnej, pracowały jawnie w szpitalach czy sanatoriach, ułatwiając ich podopiecznym dostęp do posług religijnych. Jednocześnie zajmowały się katechizacją dzieci w parafiach, organizowaniem nabożeństw (adoracje, procesje, itp.), prowadziły również tajną działalność misyjną w Mołdowie. Do Pożajścia wróciły w 1992 r. Obecnie do Zgromadzenia należy ok. 50 sióstr.

aukštyn