|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaTu przez wieki czczony był Syn Boży!
Silvijos Knezekytės fotografija

Modlitwa

Modlitwa do Matki Boskiej Szydłowskiej

(do odmawiania w Kaplicy Objawienia)

Maryjo, Najświętsza Dziewico,
która ukazałaś się pastuszkom na szydłowskim polu,
która łzami zrosiłaś kamień leżący w miejscu ołtarza,
któraś z bólem mówiła, że sieje się i orze w miejscu, gdzie onegdaj oddawano chwałę Twemu Synowi;
spraw, byśmy – jak kiedyś przodkowie nasi – poruszeni Twymi łzami, na opuszczonych ugorach serc naszych zasiali i pielęgnowali chwałę Syna Twego,
byśmy odbudowali niszczejące świątynie serc naszych,
byśmy przebłagali Boga Wszechmogącego za zaniedbania i grzechy w całym narodzie naszym.

O Matko Boga, pragniemy podnieść z ruin zapomnienia chwałę Twego objawienia się, jeszcze bardziej czcić Ciebie – Patronkę naszej ziemi i z Twoją pomocą wymodlić krajowi naszemu ducha wiary. Amen. 

Modlitwa przed cudownym obrazem Matki Bożej Szydłowskiej

O moja Matko i Pani, Królowo Nieba i Ziemi, obdarzona przez Boga wielkimi łaskami i wywyższona pośród wszystkich Jego stworzeń!

Ty wszystko możesz wyprosić u Boga. W tym oto miejscu, gdzie jako grzesznik klęczę teraz przed Twym cudownym obrazem, Ty sama wiele razy okazałaś moc swoją dając nam nadzieję Twojego wstawiennictwa,
Ty wybawiłaś nas od wpływu błędnych nauk, uczyniłaś liczne cuda uzdrowienia chorych i dalej prowadzisz nas drogami Opatrzności.

O najmiłosierniejsza i najpotężniejsza Matko, wejrzyj i teraz na nas grzeszników,
rozpal gorący płomień miłości do Syna Twego w naszych sercach
byśmy żyjąc w pokoju i braterskiej jedności na wieki czcili Twego Syna Jezusa Chrystusa,
a w Tobie widzieli Opiekunkę kraju.

O Maryjo, przyzywamy Twej opieki i obrony! Amen.

aukštyn