|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaKtóryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!
Augenijaus Ambrozo fotografija

Modlitwa

Modlitwa na Świętych Schodach

Rozważanie Męki Pańskiej (J 18, 28-31; 19, 1-6)

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: „Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi”?.W odpowiedzi rzekli do niego: „Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie”. Piłat więc rzekł do nich: „Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa!”.

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu Żydowski!”. I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: „Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: „Oto Człowiek”. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”.

Modlitwa wstępna

Za co, Panie, przyjmujesz te poniżenia, cierpienia i haniebną śmierć? Cierpisz za moją pychę, za moje nieposłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego, którą objawił w Dziesięciorgu Przykazaniach i o której mówi mi moje sumienie. W tej godzinie chcę Ci, Panie Jezu, wyrazić podziękowanie i miłość, chcę się skupić na modlitwie i odnowić swoje postanowienie zupełnego ofiarowania się Tobie.

Modlitwa na Świętych Schodach

Na każdym stopniu odmawia się Ojcze Nasz, Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu... Modlitwę można poprzedzić wyrażeniem intencji.

Modlitwa na zakończenie

Dobry Jezu! Dzięki, że pozwoliłeś mi przemierzyć te schody Twej Męki. Zechciej przyjąć moje pokorne rozważania, modlitwy i prośby, Ojcze Niebieski! Zmiłuj się nade mną i nad całą ludzkością, za którą nasz Odkupiciel tyle wycierpiał. Niech Jego Męka prowadzi nas do Ciebie. Amen.

aukštyn