|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaBądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić.
(Ps 71: 3)
Šiaulių katedroje.
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Šiaulių katedra
 ››› 
Maldos ir giesmės

Modlitwa

 

Modlitwa: z hymnu Liturgii Godzin na dzień św. apostołów Piotra i Pawła

Przecudne światło wieczności oblało* świętymi blaski dzień złoty, pogodny,
Co wieńcząc książąt apostolskich chwałą* grzesznym do nieba ścielesz tor swobodny.

Odźwierny niebios, Mistrz narodów święty,* świata sędziowie, światłości tej ziemi
Piotr zmarł na krzyżu, Paweł mieczem ścięty,* w senat żywota weszli uwieńczeni.

Ciebie o Piotrze, prosim w Imię Pana,* rozwiąż Twym słowem pęta grzechów twarde,
Tobie Pasterzu wszak władza nadana* otwierać niebo, zamykać otwarte.

Oświeć nas Pawle, o Mistrzu wsławiony,* i z sobą w górę wznieś serca gorące,
Gdzie wiara widzi światło bez osłony* i jedna miłość króluje jak słońce.

O szczęsny Rzymie, grodzie poświęcony* dwóch Apostołów chwalebnym męczeństwem,
Ty jeden w szkarłat krwi ich przystrojony* wśród wszystkich blasków jaśniejesz pierwszeństwem.

Trójcy Najświętszej niechaj wszystko składa* hołdy i chwałę, cześć i uwielbienie,
Która w jedności całym światem włada* przez wszystkie wieki, wieków nieskończenie. Amen.

aukštyn