|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Gdzież się podział krzyż? – Stał się nam bramą!
Cyprian Kamil Norwid
Eugenijaus Bartulio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kryžių kalnas
 ››› 
Kryžių statymas

Krzyże

Do czasów sowieckich na Górze stały krzyże ustawione tam niemal wyłącznie przez okolicznych mieszkańców. W okresie sowieckim pojawiły się krzyże z Łotwy, Estonii, Białorusi, Syberii. Po odzyskaniu niepodległości przyjeżdżają tu z krzyżami pątnicy z całego świata. Motywy ich stawiania najczęściej wyjaśniają przytwierdzone do nich napisy: podziękowania, prośby, śluby, imiona, daty, opisy ważnych w życiu Kościoła i kraju wydarzeń. Stawianie krzyży stało się nie tylko gestem religijnym, ale także uczestnictwem w kulturze i przejawem szacunku dla niej. Niektóre krucyfiksy z Góry Krzyży uznane zostały za zabytkowe. Piesi pielgrzymi często przynoszą krzyże przy wspólnej modlitwie i śpiewie, zwykle całą drogę albo chociaż jej część niosąc je na zmianę na ramionach. To stare obyczaje, żywe do dzisiaj. Ostatnio pojawiła się i spopularyzowała praktyka, by stawiać na Górze krzyże z okazji przyjęcia sakramentu chrztu lub małżeństwa.

aukštyn