|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Gdzież się podział krzyż? – Stał się nam bramą!
Cyprian Kamil Norwid
Andriaus Mačiūno fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kryžių kalnas
 ››› 
Kryžiaus kelias

Droga Krzyżowa

Od końca XIX w. na Górze Krzyży stało czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Okoliczni mieszkańcy, szczególnie latem, zbierali się, by je obchodzić i modlić się. Ta praktyka pobożna powtarzana jest także współcześnie, jednak teraz tradycyjne nabożeństwo nabrało nowego charakteru. Dawne pieśni coraz częściej ustępują miejsca nowym, np. kanonom z Taizé, czytane są fragmenty Pisma Świętego, Drogę Krzyżową łączy się z nocnym czuwaniem itp.

aukštyn