|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Gdzież się podział krzyż? – Stał się nam bramą!
Cyprian Kamil Norwid
Andriaus Mačiūno fotografija

Klasztor franciszkański

Jesienią 1993 r., zaledwie po kilku tygodniach od swojej wizyty na Litwie, papież Jan Paweł II nawiedził klasztor franciszkanów i sanktuarium w La Vernie, we Włoszech. To on zachęcił mnichów do założenia domu zakonnego przy Górze Krzyży. Franciszkanie szybko odpowiedzieli na zachętę papieską. Projekt eremu stworzyli architekci Angelo Polesello i Nunzio Rimmaudo. Kamień węgielny wyciosano ze skały na której znajduje się sanktuarium La Verna, a poświęcił go sam Jan Paweł II. We wnętrzu kamienia zamknięte są dokumenty dotyczące założenia klasztoru.

Na klasztor składa się kilka cel, kaplica i biblioteka. Kaplicę zdobią witraże wykonane przez Algirdasa Dovydėnasa, a przedstawiające wydarzenia z historii zakonu. Autorem wymownych artystycznie elementów wyposażenia kaplicy: ołtarza, tabernakulum i ambony jest Rimantas Sakalauskas. Na przykład płaskorzeźby ołtarza obrazują związki między Górą Krzyży a La Verną. W La Vernie św. Franciszek otrzymał dar stygmatów – ran Chrystusowych na własnym ciele. W domu przy Górze Krzyży działa nowicjat litewskiej prowincji franciszkańskiej, której patronem jest św. Kazimierz. Tu mogą też znaleźć miejsce pątnicy szukający ciszy i skupienia. Budynek znajduje się zaledwie 300 metrów od Góry.

aukštyn