|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Witaj, święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilio, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, Najjaśniejsza jutrzenko.
Witaj, święta, Wniebowzięta, Niepokalana.
The Krekenava church at the start of the 20th c.
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Krekenavos bazilika
 ››› 
Istorija

Historia

Miejscowość Krakinów i obraz znajdujący się w tutejszej kapliczce po raz pierwszy wspomniany jest w źródle historycznym z okresu księcia Witolda, w 1409 r., w zbiorze Alexandra Frydricha pt.: „Historie cudownych obrazów”. W roku 1416 Krakinów należał do dziedziców dworu Rodai Wizgird-Wizgirdowiczów i był centrum powiatu upickiego. W 1533 r. założono tu szkołę parafialną. Aleksy i Stanisław Wizgird-Wizgierdowicze w 1484 r. zbudowali tu drewniany kościół, nadając mu ziemię. W 1586 r. powstał drugi drewniany kościół. W I poł. XVIII w. budynek spłonął i został odbudowany przez archidiakona Antoniego Wołłowicza w 1736 r.

W 1886 r. do Krekinowa wysłany został nowy proboszcz ks. Franciszek Żukowski, który rozpoczął starania o budowę tu murowanej świątyni. Gubernator kowieński w 1894 r. wydał pozwolenie na budowę tylko drewnianego kościoła. Dowiedziawszy się, że zaczęto wypalanie cegieł na nowy budynek kościelny nakazał zamknąć cegielnię, a proboszcza ukarać. Rosyjski minister spraw wewnętrznych uznał działania gubernatora za bezprawne i w 1896 r. wydał pozwolenie na budowę. O jego wystrój wewnętrzny kościoła zadbał ks. Bolesław Baron, zaś na jego budowę złożyły się głównie datki ziemian Krakinowa. W 1907 r. nowy, murowany kościół konsekrował biskup żmudzki Gaspar Felician Cyrtowt (1841–1913).

W II poł. XX w. kościół poddano remontom: w 1961 r. odnowiono dekoracje i odrestaurowano obraz Matki Boskiej. W latach 1993–1997 pozłocono wszystkie ołtarze kościoła, kazalnicę i chrzcielnicę.

1 czerwca 2009 r. świątynia w Krakinowie stała się jednym z punktów Szlaku Pielgrzymiego Jana Pawła II. W tym samym roku, decyzją Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakamentów, ma ona się stać bazyliką mniejszą.

Z Krekinowem związanych jest wiele wybitnych postaci. W tutejszej parafii krótko posługiwał jeden z przywódców Powstania Styczniowego – ks. Antoni Mackiewicz. W okolicy znany jest twórca ludowy – Vincas Svirskis, twórca ok. 250 krzyży. W okresie pierwszej wojny światowej gdy zamknięte zostało kowieńskie seminarium duchowne, w latach 1915–1918 na plebanii w Krakinowie mieszkał i tworzył litewski narodowy poeta Maironis. Z Krekinowa pochodziło ośmiu świadków wiary, których Jan Paweł II wpisał do Martyrologium Kościoła Katolickiego: Vytautas Kadžys, Julionas Kisielius, Romualdas Klieris, Ignas Rutkauskas, Pranas Smailys, Simonas Rapšys, Antanas Kurieckis, Juozas Jakaitis. Oni w obronie wiary i Kościoła poświęcili życie. W okolicach Krakinowa, w kolonii Ustroń działa jedyne na Litwie muzeum księgonoszy (przemytu zakazanych książek w XIX w.). W pobliskiej wsi Baluškiai znajduje się muzeum „Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie”. Otwarto je w ojcowiźnie ks. Kazimierasa Kuzminskasa, przez lata zaangażowanego w wydawanie „Kroniki...” na Zachodzie, w przekładach na obce języki.

aukštyn