|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Witaj, święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilio, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, Najjaśniejsza jutrzenko.
Witaj, święta, Wniebowzięta, Niepokalana.
Vytauto Kandroto fotografija

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Podanie mówi, że obraz przywiózł tutaj pobożny rycerz Szyling i ofiarował go misjonarzowi o imieniu Albert, głoszącemu Ewangelię nad Niewiażą. Początek katolicyzmu w Krakinowie wiązany jest właśnie z tym wizerunkiem. Ze źródeł pisanych wynika, że początkowo znajdował się on w małej kapliczce, a później został przeniesiony do kościoła, gdzie zasłynął łaskami. Gdy podczas pożaru w XVIII w. wyniósł go z kościoła pewien staruszek, obraz stał się jeszcze bardziej znany. Cechy stylistyczne dzieła pozwalają datować jego powstanie na XVI w.

Matka Boska jest na nim przedstawiona zgodnie z dawnym typem ikonograficznym Hodegetria. Na jednej ręce trzyma Ona Syna, o drugą wskazuje na Niego, jakby zachęcała patrzących do naśladowania Go. Wzrok Maryi skierowany jest nie na widza, ale na postać Syna, który zwraca się ku wiernym z gestem błogosławieństwa. O długotrwałej czci dla tego obrazu świadczy bogata sukienka z trybowanego srebra: sukienkę Maryi pokrywają motywy róż, lilii i innych kwiatów, zaś paliusz Dzieciątka zdobią małe czterolistne kwiaty.

Liczne, ofiarowane przez wiernych wota przypominają o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej, a wyproszonych przed tym właśnie obrazem. W 1980 r. ten cudowny obraz został ozdobiony ofiarowanym przez młodzież diecezji poniewieskiej, ogromnym różańcem bursztynowym, który teraz jest przechowywany wraz z innymi wotami.

aukštyn