|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa
Witaj, święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilio, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, Najjaśniejsza jutrzenko.
Witaj, święta, Wniebowzięta, Niepokalana.

Modlitwy

O cudowna Matko Boża z Krakinowa, nasza Pocieszycielko i Wstawienniczko,
z rzeszami modlących się zdążamy do Ciebie. Spieszymy w swoim umrtwieniu: obciążeni i utrudzeni przez choroby, utrapienia, ciężary, troski i doświadczoną niesprawiedliwość.

O Matko, wyproś nam serce na wzór serca Twojego – czyste, piękne i bez zmazy, tak wytrwałe w cierpieniach. Daj nam serce pełne silnej wiary, pewnej nadziei i płonące miłością, ciche i pokorne. Wtedy będę mógł podobnie jak Ty, Matko, miłować Jezusa. Wtedy będę mógł zwracać się ku Niemu we wszystkich trudnościach. Amen.

Nihil obstat biskupa poniewieskiego ks. Jonasa Kauneckasa, 2009. 

O Cudowna Matko Boże z Krekinowa,
która leczysz rany cielesne i duchowe, która skracasz cierpienia czyśćcowe – nie daj, byśmy upadli wśród bojów czy w zasadzkach Wroga. Wstaw się za nami u Swego Syna, który cierpliwie czeka na wszystkich powracających do niego. Pomóż nam go przebłagać, otrzymać Jego łaskę i osiągnąć Królestwo Niebieskie w wieczności. Amen.

Nihil obstat biskupa poniewieskiego ks. Jonasa Kauneckasa, 2009.

aukštyn