|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Matko Boga i nasza, PocieszycielkoStrapionych, módl się za nami!
Klaudijaus Driskiaus fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Pivašiūnų bažnyčia
 ››› 
Istorija

Historia

Fundatorem tutejszego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny był stolnik kowieński, poseł na sejm i starosta miedziolski (od miejscowości Miedzioł, obecnie na Białorusi) Jan Kłocki. To on, testamentem sporządzonym w 1633 r., benedyktynom ze Starych Trok zapisał sporą sumę pieniędzy i folwark w Piwoszunach. Mnisi opiekowali się kościołem w Piwoszunach ponad dwa wieki, do momentu zamknięcia ich klasztoru w Starych Trokach, czyli do roku 1845. Obecnie wznoszący się na górce drewniany kościół na planie krzyża łacińskiego jest trzecim z kolei w Piwoszunach. Powstała dzięki staraniu benedyktyna Celestyna Soroki w 1825 r.

Cudami słynący obraz Matki Boskiej łączy się swą historią z fundacją kościoła. Mógł powstać na zamówienie samego Jana Kłockiego – gorliwego czciciela Najświętszej Panny. Mogli go też zamówić benedyktyni ze Starych Trok, na co wskazywałoby jego podobieństwo do starotrockiego wizerunku Maryi. Przed nim się modląc liczni pątnicy od niepamiętnych czasów doświadczali łask uzdrowienia duchowego i cielesnego. Wyrażając cześć Matce Bożej i dziękując Bogu za otrzymane za Jej wstawiennictwem łaski kardynał Vincentas Sladkevičius w 1988 r. ukoronował ten obraz koronami, które wcześniej pobłogosławił Jan Paweł II. Biskup nadał wizerunkowi tytuł Pocieszycielki Strapionych.

Od zawsze pielgrzymi najliczniej przybywali tu w czasie odpustów. Odbywały się tu one w uroczystości Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września) i na Jana Chrzciciela (24 czerwca). Ostatecznie najważniejszym z odpustów stało się święto tytularne kościoła – dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Teraz jest on obchodzony oktawę, z udziałem pątników z Litwy i z zagranicy.

aukštyn