|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Matko Boga i nasza, PocieszycielkoStrapionych, módl się za nami!

Jan Paweł II i wizerunek piwoszuńskiej Matki Boskiej

W 1988 r. kardynał Vincentas Sladkevičius zwrócił się do papieża z prośbą o zgodę na koronację sławnego obrazu. Papież przyjął i chętnie spełnił tę prośbę. Obraz ukoronowano uroczyście podczas uroczystości odpustowych Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tego samego roku. Otrzymał tytuł Pocieszycielki Strapionych, by przypominać całemu pielgrzymującemu Ludowi Bożemu, a także narodowi litewskiemu o przebytej trudnej drodze ku wolności, ale i o niegasnącej nadziei dotarcia do domu Ojca Niebieskiego, gdzie On sam otrze wszelką łzę, gdzie śmierci już nie będzie, ni żałoby i krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminą (por. Ap 21,4).

aukštyn