LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Dievo ir mūsų Motina, Nuliūdusiųjų Paguoda, melski už mus!

Jonas Paulius II ir Pivašiūnų šventovė

1988 m. kardinolas Vincentas Sladkevičius kreipėsi į popiežių Joną Paulių II prašydamas leidimo vainikuoti garsųjį paveikslą. Popiežius maloniai priėmė ir patenkino šį prašymą. Paveikslas iškilmingai vainikuotas per tų pačių metų Marijos Ėmimo į dangų iškilmės atlaidus. Jam suteiktas Nuliūdusiųjų Paguodos titulas, primenantis tiek visos Dievo tautos, tiek Lietuvos sunkų kelią į laisvę ir sykiu įžiebiantis keliaujančiai tautai viltį pasiekti Dangaus Tėvo namus, kur Jis nušluostys kiekvieną ašarą, kur nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo (plg. Apr 21, 4).

aukštyn