|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis

Jan Paweł II w archikatedrze kowieńskiej

6 września 1993 r. papież Jan Paweł II odwiedził Kowno. Rano odprawił uroczystą mszę św. dla wiernych, a podczas obiadu spotkał się w kurii z biskupami Litwy. Po południu, przed spotkaniem z młodzieżą, papież wraz z kardynałem Vincentasem Sladkevičiusem spędził chwilę na osobistej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, klęcząc przed głównym ołtarzem kowieńskiej archikatedry. Ten moment upamiętnia tablica umieszczona na kolumnie w końcu świątyni, przy jej bocznym wejściu.

aukštyn