|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaTu przez wieki czczony był Syn Boży!
Gintaro Česonio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Šiluvos šventovė
 ››› 
Bazilika

Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Obecny budynek kościoła z czerwonej cegły zbudowano i wykończono na początku II poł. XVIII w. Jest on spójnym zabytkiem architektury sakralnej późnego baroku, z zachowanym przez dwa stulecia w niemal niezmienionym wystrojem wnętrza. Świątynia o wysokości ok. 35 m ma dwie wieże i dominuje w niej oś pionowa. Wśród innych kościołów z tego samego okresu wyróżniają ją ściany z nietynkowanych czerwonych cegieł. Ma konstrukcję trójnawową o przestrzeni halowej. Nawa środkowa, dwukrotnie szersza od bocznych, przedłużona jest o prezbiterium o tej samej szerokości i wysokości, zakończone trójścienną absydą. Architekt projektodawca kościoła nie jest znany, ale twórcą wnętrza jest znany artysta Tomasz Podgajski. Dziesięć lat pracował on nad skomplikowanym, harmonijnym i bogato dekorowanym zespołem wystroju, na który składa się siedem ołtarzy, ambony, chrzcielnice i emporę organową.

Program ikonograficzny bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oparty jest na trzech wiodących tematach: Maryi rodzącej światu Zbawiciela, Chrystusa, który założył Kościół oraz samego Kościoła. Program uzupełniają tematy poboczne: najważniejsze wydarzenia Starego i Nowego Testamentu, apostołowie oraz święci, którzy przyczynili się do utrwalenia i wzrostu Kościoła.

W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Madonny z Dzieciątkiem. Po obu stronach rzeźby przedstawiają ziemskich opiekunów Dziewicy Maryi: jej oblubieńca – św. Józefa i jej ojca – św. Joachima. Na drugiej kondygnacji ołtarza zobaczyć można rzeźbioną kompozycję, przedstawiającą św. Piotra prowadzącego do Boga Ojca wiernych skupionych w powierzonym świętemu Kościele. Ołtarz wieńczy przedstawienie Boga Ojca z rozpostartymi rękami. Nad samą mensą ołtarzową znajduje się figura pelikana. Nawy boczne kończą się ołtarzami: lewa – ołtarzem Świętej Rodziny, prawa – Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Po prawej stronie prezbiterium znajduje się kaplica Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, gdzie przechowywana jest skrzynia znaleziona po objawieniu, w której zostały ukryte dokumenty i cenne przedmioty z kościoła. W tej samej kaplicy można też zobaczyć krzyż przestrzelony podczas tumultów między katolikami a kalwinami oraz dawne szaty i sprzęty liturgiczne z kościoła w Szydłowie. Planowane jest przeniesienie tych przedmiotów do powstającego w Szydłowie muzeum, zaś z kaplicy uczynić miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu.

aukštyn