|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i LitwaKtóryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

1 Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
2 Klasztor bernardyński z dziedzińcem wewnętrznym
3 Kaplica Świętych Schodów

STACJE DROGI POJMANIA (malowane)

1 Pożegnanie Jezusa z Matką
2 Ostatnia Wieczerza
3 Modlitwa w ogrodzie Getsemani
4 Pojmanie Jezusa
5 Jezus prowadzony przez rzekę Cedron
6 Jezus prowadzony przez wrota Jerozolimy
7 U Annasza
8 U Kajfasza
9 Zaparcie się św. Piotra
10 Jezus w więzieniu
11 Jezus przed kapłanami i faryzeuszami
12 Jezus pierwszy raz przed Piłatem
13 Jezus u Heroda
14 Jezus skazany na śmierć w pałacu Piłata
15 Jezus odarty z szat
16 Ubiczowanie Jezusa
17 Cierniem ukoronowanie
18 Jezus zelżony
19 Ecce homo
20 Jezus po raz drugi skazany na śmierć
21 „Czy ty jesteś królem żydowskim?” – pytanie Piłata
22 Obrona Jezusa przez żonę Piłata
23 Umycie rąk przez Piłata
24 Słowa faryzeuszy do Piłata: „Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara”
25 Odnalezienie Krzyża św.

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ (malowane)

1 Jezus skazany na śmierć
2 Jezus bierze krzyż na ramiona
3 Pierwszy upadek pod krzyżem
4 Jezus spotyka Matkę
5 Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
6 Weronika ociera twarz Jezusowi
7 Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
8 Jezus pociesza płaczące niewiasty
9 Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem
10 Jezus z szat odarty
11 Jezus przybity do krzyża
12 Jezus na krzyżu umiera
13 Jezus zdjęty z krzyża
14 Pogrzeb Jezusa

Plan kościoła i zespołu klasztornego w Cytowianach

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno planas, paspaudus atverčiamas PDF

aukštyn