LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaPer Jėzaus kančią į dangiškojo Tėvo namus.

1 Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčia
2 Bernardinų vienuolynas su vidiniu kiemeliu
3 Kristaus laiptų koplyčia

KRISTAUS SUĖMIMO KELIO STOTYS (tapytos)

1 Jėzaus atsisveikinimas su Motina
2 Paskutinė vakarienė
3 Jėzus meldžiasi Getsemanės sode
4 Jėzaus suėmimas
5 Jėzus vedamas per Kedroną
6 Jėzus vedamas pro Jeruzalės vartus
7 Jėzus pas Aną
8 Jėzus pas Kajafą
9 Šv. Petro išsigynimas
10 Jėzus kalėjime
11 Jėzus pas kunigus ir fariziejus
12 Jėzus pirmą kartą vedamas pas Pilotą
13 Jėzus pas Erodą
14 Jėzus Piloto rūmuose pamerkiamas mirti
15 Jėzus išvelkamas iš drabužių
16 Jėzaus nuplakdinamas
17 Jėzus karūnuojamas erškėčiais
18 Jėzus išjuokiamas
19 Ecce homo
20 Jėzus antrą kartą pasmerkiamas mirti
21 Pilotas klausia Jėzaus, ar jis žydų karalius
22 Piloto žmona užstoja Jėzų
23 Pilotas nusiplauna rankas
24 Fariziejai šaukia Pilotui: jei išlaisvinsi Jėzų, nebūsi ciesoriaus bičiulis
25 Šv. Kryžiaus atradimas

KRYŽIAUS KELIO STOTYS (lipdytos)

1 Jėzus nuteisiamas mirti
2 Jėzui uždedamas kryžius
3 Jėzus pirmąkart parpuola po kryžiumi
4 Jėzus sutinka savo Motiną
5 Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių
6 Veronika nušluosto Jėzui veidą
7 Jėzus antrąkart parpuola po kryžiumi
8 Jėzus ramina verkiančias moteris
9 Jėzus trečiąkart parpuola po kryžiumi
10 Jėzui nuplėšiami drabužiai
11 Jėzus prikalamas prie kryžiaus
12 Jėzus miršta ant kryžiaus
13 Jėzus nuimamas nuo kryžiaus
14 Jėzus laidojamas

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio planas

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno planas, paspaudus atverčiamas PDF

aukštyn