|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Gdzież się podział krzyż? – Stał się nam bramą!
Cyprian Kamil Norwid
Andriaus Mačiūno fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kryžių kalnas
 ››› 
Piligrimystės

Pielgrzymki

W końcu XIX w. i na początku XX na Górę Krzyży pątnicy przybywali pojedynczo i w grupach, by w chorobie i innych utrapieniach pomodlić się i zostawić tu krzyż. Przybywali często z odległych parafii, jednak dopiero za sowietów ruch pielgrzymkowy na Górę Krzyży objął całą Litwę. Wieść o nim roznosiła się tak szeroko, że czasem przybywali tu pieszo i stawiali krzyże wierni z innych zaanektowanych przez sowietów krajów. Te pielgrzymki, a przede wszystkim stawiane tu krzyże były wyzwaniem rzuconym ateistycznej władzy. Przybywającym tu grożono różnorakimi karami i szykanami, dlatego pielgrzymki wymagały sporej odwagi i były czytelnym dowodem wierności Bogu. Częstym organizatorem pielgrzymek i procesji na Górę Krzyży połączonych ze stawianiem tam kolejnych krucyfiksów była niezależna organizacja młodzieży katolickiej – Przyjaciele Eucharystii. Najczęściej wyprawy te rozpoczynały się mszą św. a potem idąc w procesji wspólnie śpiewano pieśni i modlono się. Uczestnicy na zmianę nieśli krzyż albo mała kapliczkę, by je na Górze postawić. W tych pielgrzymkach brała udział głównie młodzież: uczniowie i studenci. Zdarzyło się, że za uczestnictwo w nich kilka osób aresztowano i skazano.

U zarania powtórnego odzyskania niepodległości i w niepodległej Litwie, gdy nie było już żadnych ograniczeń, pielgrzymki na Górę Krzyży stały się bardzo popularne. Znacznie przyczyniły się do tego wypowiedzi Ojca świętego, odnoszące się do jego obecności na Górze w 1993 r. Pątnicy z całego niema świata zaczęli tu przybywać. Ich liczba jeszcze się powiększyła, gdy założono diecezję szawelską i ożywiono tutejszą tradycję odpustową. Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń była piesza pielgrzymka młodzieży z Szawel na Górę Krzyży latem 2004 r. Wzięło w niej udział ponad cztery tysiące osób. Popularne są też doroczne piesze pielgrzymki z Góry Krzyży na odpust do Szydłowa. Pierwsza odbyła się w 2003 r. jako upamiętnienie dziesięciolecia wizyty papieża na Litwie. Ta pielgrzymka trwa trzy dni, zaś uczestnicy pokonują odległość ok. 70 km.

aukštyn