|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Świątynia, w której bije serce narodu litewskiego.
Jan Paweł II, Litwa
Antano Lukšėno fotografija

Wizerunek Madonny Sapieżyńskiej

Podczas dekorowania odzyskanej archikatedry w 1989 r. w byłej Kaplicy Gasztołdów powieszony został obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu świętych franciszkańskich: św. Franciszka i św. Bernarda. Obraz Madonn Sapieżyńskiej, wraz z innymi cenny przedmiotami, które wcześniej zagrabiła władza sowiecka, został zwrócona Kościołowi przez Muzeum Sztuki. Do Muzeum obraz trafił z zamkniętego kościoła św. Michała, wznoszonego w latach 1557-1633 z polecenia Leona Sapiehy, jako rodzinne mauzoleum. Do św. Michała Madonna Sapieżyńska przybyła z kościoła bernardynów, gdzie już w XVI w. zasłynęła łaskami i cudami. Uzyskane w modlitwie przed nim łaski rejestrowano już od XVI w. 8 września 1750 r. obraz został koronowany koronami przysłanymi przez papieża Benedykta XIV (korony i sukienka nie zachowały się). Była to jedna z pierwszych na Litwie koronacji obrazów.

W czasach reżimu sowieckiego jakiś czas wydawało się, że obraz zaginął, szybko jednak okazało się, leży on owinięty w tkaninę na poddaszu zamienionej na magazyn katedry. Jako Odnaleziony, znowu ożywił serca wiernych. Dzisiaj ten XVI-wieczny obraz gromadzi tych, którzy pragnął wyprosić pomoc i wstawiennictwo Matki Boskiej. O tym, że otrzymywano przed nim łaski świadczą zawieszone po obu stronach wota – wyrazy wdzięczności.

aukštyn