|
|
LT EN DE PL 
Pielgrzymki w chrześcijaństwieTradycja pielgrzymek na LitwieJan Paweł II i Litwa


Matko Boga i nasza, PocieszycielkoStrapionych, módl się za nami!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest datowany na połowę XVII w. Stanowi dzieło o wysokim poziomie artystycznym wykonane przez artystę z Litwy. Na tablicy z desek bukowych namalowana jest postać o delikatnym spojrzeniu, czarnowłosa, w szerokim płaszczu. Dziewica Maryja prawą ręką obejmuje siedzące na Jej kolanach Dzieciątko, a w lewej trzyma berło. Wizerunek reprezentuje typ ikonograficzny Dexiokratusa, gdzie Matka Boska trzyma Dzieciątko na prawej a nie – jak to jest częstsze – na lewej ręce. Zdaniem historyków sztuki Matka Boża Piwoszuńska jest kopią znanego obrazu z benedyktyńskiego kościoła w Starych Trokach.

Mniej-więcej w latach 70. XVII w. postacie Maryi i Dzieciątka Jezus ozdobiono koronami. W roku 1750 udekorowano je ornamentowanymi sukienkami z pozłacanego srebra. Prawdopodobnie wtedy już obraz słynął łaskami. Ludzie powtarzają przekazy o wielu cudownych uzdrowieniach i innych łaskach, otrzymanych dzięki modlitwie przed tym obrazem, jednak o najlepiej świadczą o nich zdobiące obraz wota.

aukštyn