LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Dievo ir mūsų Motina, Nuliūdusiųjų Paguoda, melski už mus!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas

Pivašiūnų Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas – aukšto meninio lygio Lietuvos dailininko kūrinys, datuotinas XVII a. viduriu. Jame ant bukmedžio lentelių nutapyta švelnaus žvilgsnio juodbruvė Mergelė Marija, apsisiautusi mantija. Ji dešine ranka apglėbusi ant jos kelių sėdintį Kūdikį, o kairėje laiko skeptrą. Paveikslas yra Dexiokratusa ikonografinio tipo. Menotyrininkų teigimu, Pivašiūnų Dievo Motina yra garsiausio Senųjų Trakų benediktinų bažnyčios Švč. Mergelės paveikslo kopija.

Maždaug XVII a. aštuntame dešimtmetyje Švč. Mergelė ir Kūdikėlis Jėzus buvo pagerbti karūnomis. 1750 m. jų atvaizdas papuoštas auksuoto sidabro ornamentuotais aptaisais. Veikiausiai jau tada paveikslas garsėjo stebuklais. Žmonės teigia, kad meldžiantis prie šio paveikslo yra įvykę nemaža išgijimų, sulaukta kitokių malonių. Apie žmonių patirtas Dievo malones liudija paveikslą puošiantys votai.

aukštyn