LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį
Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovo viršelis. <br />Dailininkė Silvija Knezekytė
JP2PK
 ››› 
Apačios meniu
 ››› 
Apie projektą
 ››› 
Vadovas

JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO VADOVAS

ISBN 978-9955-653-07-3

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos leidinys lietuvių kalba.

300 puslapių (12,5x21,5 cm) spalvotas leidinys yra gausiai iliustruotas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 1993 m. archyvinėmis fotografijomis, istorinėmis ir meninių vertybių iliustracijomis bei šiuolaikinės piligrimystės Lietuvoje vaizdais.

Vadove trumpai apžvelgiama krikščioniškosios piligrimystės esmė ir ištakos, istorija ir tradicijos, ypač Lietuvoje, jos formų įvairovė, aptariama ir nūdiena. Gausiai iliustruotas leidinys skirtas didžiajam piligrimui Jonui Pauliui II atminti, vaizdu ir žodžiu primenama jo apaštališkasis apsilankymas 1993 metais ir daugybė kitų meilės Lietuvai ženklų.

Išsamiai pristatomos Jono Pauliaus II piligrimų kelią sudarančios pagrindinės Lietuvos šventovės. Išryškinta ne tik kultūrinė ir meninė, bet svarbiausia – dvasinė jų reikšmė ir pamaldumo tradicijos. Piligrimą turėtų ne tik sudominti garbingas paveldas, bet ir patraukti nūdien tose šventose vietose vykstantis gyvenimas, šventovių sąsajos su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Taip pat pateikiama visa svarbiausia praktinė informacija apie kiekvieną šventovę, garsios maldos ir giesmės, vietovių planai ir žemėlapiai, žodynėlis.

Sudarė
Asta Petraitytė, Dalė Šmerauskaitė, Gediminas Žukas

Dailininkė
Silvija Knezekytė

Išleido
Lietuvos Vyskupų Konferencija ir Katalikų interneto tarnyba

Fotografijos
Augenijaus Ambrozo (aa), Erlendo Bartulio (erb), vysk. Eugenijaus Bartulio (eb), Redos Brazytės (rb), Danos Buinickaitės (dz), Gintaro Česonio (gc), Evaldo Darškaus (ed), Klaudijaus ir Živilės Driskių (kd), Kęstučio Gedmino (kg), Vladimiro Gulevičiaus (elta), Algirdo Juodžio (aj), Kęstučio Jurelės (elta), Valentino Kabašinsko (vkb), Vytauto Kandroto (vk), Algirdo Kazlos (ak), Arvydo Kluoniaus (akl), Silvijos Knezekytės (sk), Antano Lukšėno (al), Andriaus Mačiūno (am), Vytauto Razmos (vr), Algirdo Sabaliausko (elta), Rimvydo Sprindžio (rs), Kęstučio Ipolito Stoškaus (ks), Gedimino Svitojaus (gs), Ričardo Šaknio (sak), Dalės Šmerauskaitės (ds), Dainiaus Tunkūno (dt), Raimondo Urbakavičiaus (ru), Rimos Valinčiūtės (rv), Vido Venslovaičio (vv), Tomo Vyšniausko (tv), ses. Birutės Žemaitytės, Jurgino Žilio (jz);
pirmame viršelyje Algirdo Kazlos;
ketvirtame viršelyje Augenijaus Ambrozo, Gintaro Česonio, Klaudijaus Driskiaus, Vytauto Kandroto, Algirdo Kazlos, Silvijos Knezekytės, Antano Lukšėno, Kęstučio Ipolito Stoškaus, Dalės Šmerauskaitės, Vido Venslovaičio.

Fotomedžiagą ir iliustracijas taip pat pateikė
Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, ELTA, arkivyskupijų ir vyskupijų kurijos bei parapijos, Lietuvos Šv. Kazimiero seserys, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys, Vidas ir Loreta Abraičiai, Raimondas ir Danutė Korzonai.

Rengiant leidinį naudotasi
Vytauto Ališausko, dr. Adomo Butrimo, dr. Rūtos Janonienės, dr. Dalios Klajumienės, Kastanto Lukėno, dr. Neringos Markauskaitės, dr. Sigitos Maslauskaitės, Violetos Micevičiūtės, dr. Giedrės Mickūnaitės, dr. Mindaugo Paknio, Astos Petraitytės, dr. Tojanos Račiūnaitės, kan. Andriejaus Sabaliausko, Regimantos Stankevičienės, dr. Pauliaus Subačiaus, ses. Lidijos Editos Šicaitės, dr. Laimos Šinkūnaitės, dr. Nijolės Tolvaišienės, Augustino Vitėno tekstais ar publikacijomis.

aukštyn