LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį


Karaliene maloninga, Kalvarijoj stebuklinga, Tavo globai pavedame mūsų šeimas!
Gintaro Česonio fotografija
  • Garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslu.
  • Išsiskiria sena ir autentiška Kryžiaus kelio – Kalvarijos kalnų – tradicija.
  • Liepos 2–12 d. švenčiami daugybę maldininkų sutraukiantys Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Žemaičių Kalvarija – pagrindinė Telšių vyskupijos šventovė, Vakarų Lietuvos piligrimų centras. Žemaičių Kalvarija įsikūrusi Plungės rajone netoli Mažeikių–Tauragės plento. Tai Lietuvos miestelis, išgarsėjęs 1639 m. įsteigus dvidešimties stočių Kryžiaus kelią. Maldininkus taip pat traukia XVII a. pirmoje pusėje iš Romos atgabentas ir dabar Bazilikos didžiajame altoriuje esantis malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas. Kasmet Žemaičių Kalvariją Didžiųjų atlaidų metu aplanko per 70 tūkst. maldininkų. Apvaikščiodami Kryžiaus kelią – žmonių vadinamą Kalvariją, giedodami 400 metų senumo Kalnų giesmes, piligrimai apmąsto Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus prasmę bei reikšmę.

aukštyn