LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį
Blogį nugalėk gerumu.
Vido Venslovaičio fotografija
  • Bazilikoje ilsisi palaimintojo Jurgio Matulaičio (1871–1927) kūnas.
  • Lūginės kaime pastatyta Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia.

Marijampolė išsidėsčiusi Sūduvos krašto centre, prie Šešupės kranto. XVIII a. viduryje marijonai čia įsteigė vienuolyną. Nuo jo XVII a. antrojoje pusėje čia įsikūręs kaimas gavo Marijampolės vardą. Marijampolė tapo vieninteliu Lietuvoje miestu, įreikšminusiu vienuolijos, o per ją ir pačios Švč. Mergelės Marijos vardą. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje ilsisi 1987 m. popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintuoju paskelbto arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) kūnas. Jurgis Matulaitis – kol kas vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX a. pradžios lietuvis. Jo asmenybė itin traukia Lietuvos ir užsienio piligrimus. Ypač daug maldininkų susirenka per pagrindinį palaimintojo Jurgio liturginį minėjimą ir per kasmet liepos mėnesį Marijampolėje iškilmingai švenčiamus Pal. Jurgio Matulaičio atlaidus. Netoli esančioje palaimintojo tėviškėje Lūginėje pastatyta Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia. Į Lūginę organizuojami maldingi žygiai, vyksta dvasinio ugdymo renginiai jaunimui.

aukštyn