LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė Lietuvoje
Į pirmą puslapį
Jonas Paulius II ir Lietuva
Jono Pauliaus II piligrimų kelias
Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį...
Jonas Paulius II, Lietuva

Gyvenimas ir veikla

Jonas Paulius II (Karol Józef Wojtyła) gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, Lenkijoje.

1938 m. įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą. 1942 m. ėmė studijuoti pogrindinėje Krokuvos kunigų seminarijoje, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui studijas tęsė Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Jogailos universiteto Teologijos fakultete.

Įšventintas kunigu 1946 m. lapkričio 1 d. Krokuvoje.

Popiežiaus Pijaus XII paskirtas Krokuvos arkivyskupo augziliaru 1958 m. liepos 4 d. Įšventintas vyskupu 1958 m. rugsėjo 28 d. Vavelio katedroje, Krokuvoje.

Dalyvavo Vatikano II Susirinkime (1962–1965), svariai prisidėjo prie konstitucijos Gaudium et spes rengimo. Popiežiaus Pauliaus VI paskirtas Krokuvos arkivyskupu 1964 m. sausio 13 d.

Popiežiaus Pauliaus VI pakeltas kardinolu 1967 m. birželio 26 d.

1978 m. spalio 16 d. išrinktas 264-uoju Romos popiežiumi. Petro įpėdiniu pirmąkart per 455 metus tapo ne italas.

Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystę pradėjo 1978 m. spalio 22 d. žodžiais: „Nebijokite! Atverkite, plačiai atlapokite vartus Kristui.“

1979 m. sausį leidosi į pirmąją apaštališkąją kelionę į Meksiką, Dominiką ir Bahamų salas.

1993 m. rugsėjo 4–10 d. Šventasis Tėvas pirmą kartą lankėsi buvusios SSRS teritorijoje – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Jo pontifikatas truko 27 metus ir buvo beveik ilgiausias istorijoje. Paskelbė daugybę dokumentų, iš jų svarbiausi: 14 enciklikų, 15 apaštališkųjų paraginimų, 11 konstitucijų ir 45 apaštališkieji laiškai.

Mirė 2005 m. balandžio 2 d., Dievo Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, Apaštališkuosiuose rūmuose, Vatikane.
Palaidotas Šv. Petro bazilikos kriptoje 2005 m. balandžio 8 d.

2005 m. birželio 28 d. pradėtas Jono Pauliaus II beatifikacijos procesas. 

aukštyn