LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Į pirmą puslapį
JP2PK
 ››› 
Aktualu
 ››› 
Piligrimystės aktualijos
 ››› 
Naujiena
2008 m. Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 m. jubiliejaus ŠILUVOJE kronika (2008 09 06–15)
Paskelbta: 2009-03-23 19:59:48

 

2008 09 15
Šiluvos Jubiliejus baigtas PADĖKOS ŠVENTE
LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundo PUTRIMO homilija
Nerijaus Šmerausko liturginė katechezė

2008 09 14 | fotoalbumas
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE 400 METŲ JUBILIEJAUS IŠKILMĖ
Kun. Kęstučio Kėvalo homilija
Mons. Artūro Jagelavičiaus homilija
Kun. Roberto Grigo homilija
Kard. J. Meisnerio spaudos konferencija Jono Pauliaus II namuose
Lenkijos primo kardinolo Jozefo GLEMPO sveikinimas Jubiliejaus iškilmių dalyviams
Lenkijos prezidento Lecho KACZYNSKIO sveikinimas Jubiliejaus iškilmių dalyviams
Kardinolo Joachimo MEISNERIO homilija

2008 09 13
Jubiliejus Šiluvoje: ŠEIMŲ ŠVENTĖ
Kun. Roberto Šalaševičiaus (Vilniaus arkivyskupija) homilija
Kun. Edvino Rimavičiaus homilija
Kun. Gražvydo Geresionio homilija
Kun. Gintauto Naudžiūno homilija Šiluvoje
Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jono IVANAUSKO homilija mokytojams, švietimo ir kultūros darbuotojams
Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audriaus Juozo BAČKIO homilija šiemoms

2008 09 10–13
VšĮ paslaugų verslo profesinio rengimo centro bendruomenės piligriminis žygis į Šiluvą

2008 09 12
Jubiliejus Šiluvoje: LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija
Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS homilija
Kun. lic. Ričardo Banio konferencija

2008 09 12–15
Kardinolo J. Meisnerio vizito Lietuvoje programa
Kard. J. Meisneris sutiktas Vilniaus oro uoste
Popiežiaus legatas kardinolas Joachimas MEISNERIS šiandien atvyksta į Lietuvą

2008 09 11 | fotoalbumas
Jubiliejus Šiluvoje: KATALIKIŠKŲJŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ ir Ekumeninės pamaldos
Telšių vyskupo Jono BORUTOS SJ homilija
Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio žodis Ekumeninėse pamaldose
Kun. Kazio Gražulio homilija

2008 09 10
Jubiliejus Šiluvoje: KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
Panevėžio vyskupo Jono KAUNECKO homilija
Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija
Kun. Juliaus Sasnausko OFM homilija
Kun. Remigijaus Kavaliausko (Panevėžio vyskupija) homilija

2008 09 09
Jubiliejus Šiluvoje: LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO homilija
Kun. dr. Virginijaus Veilento konferencija
Kun. Edvardo Zeidoto (Šiaulių vyskupija) homilija

2008 09 08
Jubiliejus Šiluvoje: Švč. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ
Kaišiadorių vyskupo Juozo MATULAIČIO homilija
Kun. Mariaus Talučio (Kaišiadorių vyskupija) konferencija
Kun. Rolando Bičkausko (Kaišiadorių vyskupija) homilija Šiluvoje

2008 09 07 | fotoalbumas
Jubiliejus Šiluvoje: JAUNIMO ŠVENTĖ ir POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II viešnagės Lietuvoje 15 METŲ SUKAKTIES paminėjimas
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija
Mons. Vytauto Grigaravičiaus homilija
Kun. Emilio Jotkaus homilija
Prel. prof. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS homilija

2008 09 06
EUCHARISTINIS KONGRESAS Šiluvoje
Kauno arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS homilija
Lietuvos jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą
Kun. Arnoldo Valkausko konferencija
Mons. Aurelijaus Žukausko homilija

2008 09 05–07
Šeštasis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą

2008 08 31
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje

aukštyn