LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaČia per amžius garbinamas Dievo Sūnus.
Silvijos Knezekytės fotografija

Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu apsireiškimas

Švč. M. Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Vienas iš piemenėlių nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamonas, prisiartino prie akmens ir taip pat išvydo verkiančią mergelę, kaip buvo matę piemenėliai. Įsidrąsinęs kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama.“ Tai tarusi ji pranyko. Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Liudijama, kad vienas aklas senukas apčiuopomis parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios dokumentais ir kitu turtu. Parodęs iškart praregėjo.

aukštyn