LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Gintaro Česonio fotografija

Sopulingosios Dievo Motinos atvaizdas

Sopulingosios Dievo Motinos paveikslas – pats seniausias Kauno arkikatedroje bazilikoje. Abipus atvaizdo sukabinti votai liudija, kad čia nuo seno patiriama malonių. XVII a. antrosios pusės ir vėlesniuose bažnyčios vizitacijos aktuose bei inventorių aprašuose šis paveikslas vadinamas stebuklingu ir senu. Atvaizdas nutapytas XVI a. pabaigoje ar XVII a. pradžioje ir yra to paties pavadinimo altoriuje, įrengtame prie pirmojo dešiniojo (stovint veidu į didįjį altorių) pilioriaus.

Paveiksle vaizduojama Pieta – Švč. Mergelė Marija, ant kelių laikanti ką tik nuo kryžiaus nuimto mirusio savo Sūnaus kūną. Už Dievo Motinos figūros atsiveria gili erdvė – nakties peizažas su pastatais ir kalvomis kaip lakoniška nuoroda į vyksmo vietą ir laiką. Abipus Dievo Motinos ir jos Sūnaus – du angelai su degančiomis žvakėmis rankose. Antrame šio altoriaus tarpsnyje įkomponuotas dailininko Petro Kalpoko (1880–1945) 1921 m. nutapytas šv. Antano Paduviečio paveikslas.

aukštyn