LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Dievo ir mūsų Motina, Nuliūdusiųjų Paguoda, melski už mus!
Klaudijaus Driskiaus fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidų aštuondienis – rugpjūčio 15–22 d.
Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos atlaidai – kiekvieno mėnesio 15 d.
Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d.
Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai – rugsėjo 8 d. ir artimiausią sekmadienį

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais ir atlaidų metu 10.00, 12.00, 18.00 (tik Žolinės aštuondienį)
Šiokiadieniais 9.00 (arba 19.00), 19.00 (gegužę ir birželį), 17.00 (spalį)
Šeštadieniais 10.00

ROŽINIS ir MARIJOS VALANDOS
Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, išskyrus gavėnios sekmadienius

Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias

Bažnyčia atidaroma pamaldų metu ir iš anksto susitarus

KONTAKTAI
Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Pivašiūnai, 64482 Alytaus r. sav.
Tel. (315) 5 80 04
El. paštas info@pivasiunai.lt
www.pivasiunai.lt

Kreiptis tel. (315) 2 93 44 arba 2 93 86, faks. (315) 2 93 50
 

aukštyn