LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Šventovė, kur plaka lietuvių tautos širdis.
Jonas Paulius II
Dainiaus Tunkūno fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI ir šventės
Šv. Kazimieras – kovo 4 d.
Šv. vysk. Stanislovas – balandžio 11 d.

ŠV. MIŠIOS
Arkikatedroje
Sekmadieniais 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.30, 18.30
Šiokiadieniais 17.30
Šv. Kazimiero koplyčioje
Šiokiadieniais 8.00, 18.30

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Ketvirtadieniais 19.00

ROŽINIS
Trečiadieniais 17.00

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS
Penktadieniais 18.00

Išpažinčių klausoma prieš ir per šv. Mišias

Arkikatedra atidaryta 7.00–19.00

Kunigas budi zakristijoje kasdien, išskyrus sekmadienį, 7.30–9.00 ir 15.30–19.00

KONTAKTAI
Vilniaus arkikatedra bazilika
Katedros a. 1, 01100 Vilnius
Tel./faks. (5) 261 07 31
Tel. dėl ekskursijų (5) 261 11 27
El. paštas katedra@katedra.lt  
www.katedra.lt 

aukštyn