LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį!

1 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, šalia – parapijos namai
2 Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčia
3 Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

STOTYS

M Kryžiaus kelio pradžia. Sopulingosios Dievo Motinos koplyčia
1 Paskutinė vakarienė
2 Prie Alyvų kalno
3 Alyvų darželyje
4 Jėzų suima
5 Prie Kedrono upelio
6 Prie įvedamųjų miesto vartų Jėzų apleidžia mokiniai
7 Prie pirmųjų Ziono vartų
8 Pas Aną
9 Pas Kajafą
10 Jėzus kalėjime
11 Antrą kartą pas Kajafą
12 Prie antrųjų Ziono vartų
13 Pirmą kartą pas Pilotą
14 Prie Geležinių vartų
15 Pas Erodą
16 Jėzus Erodo paniekintas prie Geležinių vartų
17 Jėzus vedamas pas Pilotą pro pirmuosius senojo miesto vartus
18 Prie antrųjų naujojo miesto vartų Jėzus pripažintas vertesniu mirties nei plėšikas Barabas
19 Jėzus nuplaktas rotušės kiemo vartuose
20 Prie ketvirtųjų senojo miesto vartų
21 Jėzus pasmerkiamas mirčiai
22 Jėzus ima savo kryžių
23 Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi
24 Jėzus susitinka savo Motiną
25 Simonas Kirėnietis padeda Jėzui nešti kryžių
26 Veronika nušluosto Jėzui veidą
27 Jėzus antrą kartą parpuola
28 Jėzus guodžia Jeruzalės moteris
29 Jėzus trečią kartą parpuola
30 Jėzų išvelka iš drabužių
31 Jėzų prikala prie kryžiaus
32 Jėzus miršta ant kryžiaus
33 Jėzų nuima nuo kryžiaus
34 Jėzaus kapas
35 Šventojo Kryžiaus atradimas

JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Vilniaus Kalvarijos
 ››› 
Planas

Kryžiaus kelio apvaikščiojimo planas

Vilniaus Kalvarijų apvaikščiojimo planas, paspaudus atverčiamas PDF

aukštyn