LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaMarija, Lietuvos Globėja, Tavo apgynimo šaukiamės!
Danos Buinickaitės fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų aštuondienis (Trakinės) – rugsėjo 2–8 d.

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 10.00 (lenkų k.), 12.00 (lietuvių k.)
Šiokiadieniais 17.00 (lenkų k.), 18.00 (lietuvių k.) 

Bažnyčia atidaryta
Kasdien 9.00–19.00

Kunigas budi prieš ir po šv. Mišių bažnyčioje

KONTAKTAI
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia
Birutės g. 5, 21114 Trakai
Tel. (528) 5 59 07
El. paštas info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt

aukštyn