LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Blogį nugalėk gerumu.
Vido Venslovaičio fotografija

Pamaldumas

Palaimintasis Jurgis Matulaitis – kol kas vienintelis Bažnyčios į altorių garbę iškeltas moderniųjų laikų lietuvis. Daugelis mūsų dienų žmonių jo gyvenime įžvelgia sąsajų su savo patirtimi: gimęs ir augęs ūkininkų šeimoje jis pasiekė akademinių aukštumų; anksti liko našlaitis, su kaupu patyrė ligos bei kančios išbandymų; pažinęs didmiesčių gyvenimo kontrastą tapo Bažnyčios socialinio mokymo pranašu; siekdamas kontempliatyvios maldos buvo nardinamas į viešųjų reikalų bei rietenų sūkurį.

Maldos ryšys su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu yra drauge iššūkis kiekvieno tikinčiojo dvasiniam gyvenimui. Jis – „žmogus pagal Dievo širdį“, gyvenęs artimoje bendrystėje su Viešpačiu. Jo gyvenimas artimas šiuolaikybei, nenuklotas egzotiškomis šimtmečių legendomis. Marijampolės bazilikoje lakoniškas palaimintojo Jurgio Matulaičio kapo koplyčios interjeras nuteikia apmąstyti gyvenimo iššūkius krikščioniškojo realizmo dvasia.

Palaimintojo dvasinio gyvenimo intensyvumą liudija jo dvasinis dienoraštis „Užrašai“. Maldos bičiulystė su palaimintuoju Jurgiu gali būti vaisingai maitinama dvasine skaityba, įtraukiant protą, žinias apie palyginti neseniai praėjusią epochą, leidžiantis palaimintojo „Užrašuose“ nužymėtais apmąstymų keliais. Kai kurios palaimintojo Jurgio Matulaičio pamėgtos frazės ypač įsimintinos, jas galima pasisavinti kaip kelrodį ar maldą. Palaimintasis Jurgis savo vyskupystės šūkiu mums naujaip atveria apaštalo Pauliaus raginimą „blogį nugalėti gerumu“. Palaimintojo Jurgio „Užrašų“ mintys ne vien asmeniškai ugdo, bet ir telkia bendruomenę: jos nubrėžia gaires dvasinių konferencijų temoms, ypač atlaidų dienomis. Palaimintojo priesakas „rikiuotis ir pasišvęsti“ buria įvairių luomų žmones: jo dvasinį palikimą ypač brangina Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai.

Liturginis palaimintojo Jurgio minėjimas yra sausio 27-oji – jo mirties (gimimo dangui) diena. Be šios datos, Marijampolės bazilikoje liepos mėnesį kasmet visą savaitę iškilmingai švenčiamos Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinės su atlaidais liepos 12-ąją ir du artimiausius sekmadienius: prieš ją bei po jos. Šiomis progomis čia bendrai kalbamas maldų devyndienis už ligonius, prašant pal. Jurgio Matulaičio užtarimo. Taip pat įsitvirtino tradicija kiekvieno mėnesio 12 dienos 12 val. Bazilikos Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje jo garbei aukoti Mišias. Kiekvieną penktadienį Pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje aukojamos šv. Mišios įvairiomis intencijomis. Pamaldose meldžiamasi Bažnyčios siūlomomis maldomis: Pal. Jurgio Matulaičio litanija, malda prašant sveikatos, malda pal. Jurgio Matulaičio kanonizacijai priartinti. Palaimintojo Jurgio tėviškėje Lūginėje organizuojami dvasinio ugdymo renginiai jaunimui, maldingi žygiai, pamaldos.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos užtarimas ypač reikšmingas statydinant naujus Europos tautų namus. Jo pasiaukojama tarnystė daugiataučiame Vilniuje, pastangos gydyti istorines lietuvių ir lenkų santykių žaizdas davė ir tebeduoda vaisių. Palaimintojo Jurgio Matulaičio vietas nuolat lanko kitų šalių, ypač Lenkijos maldininkai.

2007 m. minėtos dvi reikšmingos sukaktys: 80 metų nuo pal. Jurgio Matulaičio mirties ir 20 metų nuo jo paskelbimo palaimintuoju. 2008 m. sukako 90 m. nuo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos ir įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą. Nepaliaujama melsti jo kanonizacijos – paskelbimo šventuoju. Per 34 beatifikacijos proceso metus „Beatifikacijos proceso žiniose“ paskelbta beveik 1000 liudijimų apie arkivyskupo Jurgio užtarimu patirtas malones.

aukštyn