LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Blogį nugalėk gerumu.
Silvijos Knezekytės fotografija

Bazilika

Bazilika stovi tarp miesto centro ir Šešupės, lygioje vietoje, gatvių sankryžoje, atgręžta į ją pagrindiniu rytų fasadu. Į šiau¬rę nuo bažnyčios stovi vienuolynas. Bazilika – klasicistinių ir neobarokinių formų, dvibokštė, trinavė, kryžminio plano, su tiesia apside ir kiek išsikišusiais iš bendro kontūro bokštais, tarp kurių yra atviras prieangis. Plano simetriją ardo prie šiaurinės zakristijos pristatytas prieangis.

Rūstokame ir iškilmingame bažnyčios interjere dominuoja vidurinės navos erdvė, perdengta cilindriniu skliautu; ją juosia platus, lipdiniais puoštas frizas ir išsikišęs karnizas. Bažnyčioje yra šeši neobarokinių formų altoriai.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio kūnas ilsisi 1902 m. pastatytoje Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje (anksčiau vadintoje Švč. Jėzaus Širdies koplyčia). Altoriaus retabulo pirmajame tarpsnyje – dailininko Vytauto Ciplijausko nutapytas titulinis palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paveikslas. Palaimintasis pavaizduotas visu ūgiu, su regalijomis. Virš mensos – neaukštas abstrahuotų formų iš akmens ir patinuoto vario padirbdintas retabulas-sarkofagas, primenantis masyvų, monumentalų baldakimą. Jo viduryje – reljefinis arkivyskupo herbas su monograma, regalijomis ir užrašu: Vince malum in bono. Prie Palaimintojo sarkofago su relikvijomis šiuo metu kabo keliolika įvairių formų votų. Antrajame tarpsnyje – dailininko T. Kulakausko 1926 m. nutapytas šv. Jurgio paveikslas.

Šv. Antano Paduviečio altoriuje, esančiame dešinės šoninės navos gale, įtaisytas Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu (Vaizbūniškės) paveikslas, iki 1772 m. buvęs didžiajame altoriuje. Paveikslas bent iki XIX a. vidurio labai vertintas kaip garsėjantis malonėmis. Šio paveikslo Marija vadinama Vaizbūniške, nes paveikslas grafienės Butlerienės valia buvo čia perkeltas iš jai priklausiusio Vaizbūniškio dvaro koplyčios. Aptaisas pagamintas iš geltono metalo skardos, kurioje didelio meistriškumo reikalaujančia kalstymo technika pavaizduoti Švč. Mergelės ir Vaikelio Jėzaus drabužiai, karūnos, aureolės bei kiti meninio vaizdo komponentai.

aukštyn