LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva
Blogį nugalėk gerumu.
Silvijos Knezekytės fotografija

Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia Lūginėje

1991 m. Šunskų seniūnijos Lūginės kaime pastatyta Pal. Jurgio Matulaičio koplyčia (architektas Zigmas Brazauskas). Koplyčia nuo Via Baltica magistralės nutolusi 4,8 km atstumu. Sūduvos lygumų kraštovaizdyje iškilęs vertikalus koplyčios bokšto akcentas ženklina palaimintojo vaikystės ir jaunystės vietą. Ypač daug maldininkų į šią vietą susirenka liepos mėnesį, kai iškilmingai minimos palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos metinės, taip pat kitomis progomis. Susiklosčiusi tradicija Palaimintojo beatifikacijos minėjimo dienomis iš Marijampolės vykti į Lūginę populiari tarp jaunimo. Kai kurios jaunimo grupės atkeliauja netgi pėsčiomis. Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai atvykusiems maldininkams papasakoja apie vyskupo Jurgio gyvenimą ir mokymą, aikštėje priešais koplyčią švenčiama Eucharistija. Lūginės koplyčioje taip pat rengiamos tradicinės šeimų šventės.

aukštyn