LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Gintaro Česonio fotografija

Švč. Mergelės Marijos Maloningosios Motinos atvaizdas

Altoriuje, įrengtame prie pirmojo kairiojo (stovint veidu į didįjį altorių) pilioriaus, kabo kone 300 metų malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Nuo 1950 m. jis ilgą laiką buvo pradingęs. 2001 m. šis paveikslas perkeltas į Arkikatedrą ir Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus vėl pašventintas. Maloningosios Motinos paveikslas priskiriamas XVII a. pradžiai ir laikomas Čenstakavos Dievo Motinos ikonos sekiniu. Maždaug 350 metų jis gerbtas Kauno Šv. Jurgio Kankinio bernardinų bažnyčioje.

Paveikslas priklauso ankstyviausiam bizantiškajam Hodegetria ikonografiniam tipui. Marija pavaizduota stovinti. Ant kairės rankos Dievo Motina laiko Kūdikį Jėzų, kuris dešine ranka laimina, o kairėje laiko Evangelijos knygą. Kūrinys stebina perlų gausa. Perlas krikščioniškojoje dailėje siejamas su Įsikūnijimu ir Išganymu. Marijos ir Kūdikėlio aprangoje, paveikslo fono ir figūrų vaizdavime matyti bizantiškosios tradicijos apraiškų. Ikonų tapybos poveikį galima taip pat įžvelgti Dievo Motinos ir Kūdikio Jėzaus veiduose.

aukštyn