LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis

Jonas Paulius II ir Arkikatedra

1993 m. rugsėjo 6 d. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Kaune. Ryte Santakoje buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, pietų metu Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko susitikimas su Lietuvos vyskupais. Po pietų, prieš susitikimą su jaunimu Dariaus ir Girėno stadione, Jonas Pauliaus II, lydimas kardinolo Vincento Sladkevičiaus, susitelkė asmeninei maldai priešais Švenčiausiąjį Sakramentą didžiajame Kauno arkikatedros bazilikos altoriuje. Šis įvykis įamžintas atminimo lentoje, prikabintoje ant kolonos Arkikatedros gale, priešais šoninį įėjimą.

aukštyn