LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Gintaro Česonio fotografija
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Kauno arkikatedra
 ››› 
Maldos ir giesmės

Maldos ir giesmės

Stovi Motina skausminga (Stabat Mater)

Kun. Česlovo Kavaliausko vertimas

Stovi Motina skausminga, * į Sūnaus kančias siaubingas * žvelgia verkiančiom akim.
Aimaną nuo kryžiaus girdi, * baisus skausmas varsto širdį * kalavijo ašmenim.
Kiek tai kenčia išrinktoji * Jėzaus Motina mieloji, * jam kovojant su mirtim.
Siaubas, širdgėla ir baimė * atėmė Marijai laimę, * Sūnų jai atimdami.
Koks žmogus nesudrebėtų, * koks akmuo nesuminkštėtų * nuo šios Motinos skausmų?!
Kas galėtų neliūdėti * ir į ją ramiai žiūrėti, * kai ji kenčia su Sūnum?
Už visos žmonijos kaltę * leido Sūnų ji prikalti * ir atidavė kančioms.
Matė mielą savo Sūnų, * kenčiantį dvasia ir kūnu, * mirštantį už mus visus.
Meilės Motina, Mergele, * duok pajusti skausmo galią, * kad liūdėčiau su Tavim.
Kad širdis manoji degtų, * kad nuo šiol vien Dievui plaktų, * kad mylėčiau vien tik jį.
Kristaus Motina šventoji, * spausk giliai širdin manojon * Nukryžiuotojo žaizdas.
Tu neduok praeit pro šalį, * jo Širdies skausmų bent dalį * leisk iškęsti už kaltes.
Leisk prie kryžiaus apsistoti, * su Tavim drauge raudoti, * likti su Tavim kartu.
Aš po kryžiumi norėčiau * su Tavim drauge stovėti, * lieti ašaras gailias.
O skaisčiausioji Mergele, * Tavo meilės karčią dalią * leisk apverkti graudžiai man.
Leisk suprasti Kristaus mirtį, * leiski kančią jo patirti * ir pajusti jo žaizdas.
Žaizdos jo tegu kankina, * kryžius jo teapsvaigina, * tealpstu drauge su juo!
Teismo dieną gink, Marija, * nuo liepsnų, kurios praryja * sielas nuodėmės vergų!
Kristau, kai kelionę baigsiu, * palmę pergalės įteiksi * man dėl Motinos maldų.
Dėl Tavų kančių baisiųjų, * josios ašarų karčiųjų * leisk gyventi amžinai.

aukštyn