LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir Lietuva


O ji kaip motina gera ten tebestovi...
Bernardas Brazdžionis
Algirdo Kazlos fotografija

Informacija piligrimui

ATLAIDAI
Šv. apaštalo Petro Sosto atlaidai – vasario 22 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios atlaidai – penktadienį prieš Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d.
Laterano Bazilikos Pašventinimo atlaidai – lapkričio 9 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 (tik per mokslo metus), 18.00
Šiokiadieniais 7.00, 8.00, 18.00
Šeštadieniais 7.00, 8.00, 9.00, 18.00

ŠV. MIŠIOS meldžiant Švč. M. Marijos užtarimo ir globos
Mėnesio 14 d. 11.00, prieš jas rožinis, po jų – Švč. M. Marijos litanija

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA koplyčioje
Kiekvieną dieną 9.30–18.00

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias

Arkikatedra atidaryta 7.00–19.00

KONTAKTAI

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Vilniaus g. 1, 44281 Kaunas
El. paštas info@kaunoarkikatedra.lt
www.kaunoarkikatedra.lt

Bazilikos raštinė (įėjimas iš šventoriaus)
V. Sladkevičiaus g. 5, 44281 Kaunas
Tel. (37) 32 40 93

Priėmimas šiokiadieniais 10.00–18.00, kunigas budi 16.00–18.00 (išskyrus sekmadienį)

Piligrimų informacijos centras ir parapijos namai
Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g. 4, 44281 Kaunas
Tel. (37) 40 90 30

Kauno arkivyskupijos svečių namai
Rotušės a. 21, 44279 Kaunas
Tel. (37) 32 25 97, faks. (37) 32 00 90
Mob. tel. 8 687 94524
El. paštas sveciunamai@kn.lcn.lt
kaunas.lcn.lt/sveciunamai

aukštyn