LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaKristaus šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!
Algirdo Kazlos fotografija

Pamaldumas ir šventės

Kristaus Prisikėlimo bažnyčios erdvė nuteikia apmąstyti dieviškąjį išgelbėjimo planą ne tik asmeniniu, bet ir tautos bei valstybės matmeniu. Įgyvendinta šventovės statybos idėja – dėkoti Dievui už visavertę lietuvių tautos raidą, atgautą valstybingumą – kviečia malda minėti svarbias valstybines šventes. Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Vasario 16-ąją, Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną, čia iškilmingai aukojamos šv. Mišios, vyksta sakralinės muzikos koncertai. 2008-aisiais pradėta iškilmingai švęsti dangiškojo Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dieną. Tradicija minėti svarbius visuomeninio gyvenimo įvykius neapsiriboja vien Lietuva: kasmet rugsėjo 11-ąją šv. Mišiose prisimenamos terorizmo aukos, rengiamas sakralinės muzikos koncertas.

2005 m. mirus popiežiui Jonui Pauliui II, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje naktį iš balandžio 7 į 8 d. vyko iškilmingas maldos budėjimas – vigilija, kurioje dėl tiesioginės Lietuvos televizijos transliacijos galėjo dalyvauti visos Lietuvos žmonės. Popiežiaus laidotuvių dieną daugybė tikinčiųjų drauge maldingai stebėjo iš Vatikano transliuojamas iškilmes. Šis įvykis davė pradžią tradicijai kiekvienais metais iškilmingai paminėti Jono Pauliaus II mirties dieną, ypatingą dėmesį skiriant Dievo gailestingumo sekmadienio šventimui bei per šv. Faustiną iš Vilniaus pasklidusiai žiniai apie Dievo gailestingumą. Švč. Sakramento koplyčios altorių puošia Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija.

2004 m. gruodžio 26 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčią iškilmingai dedikavus Dievui, radosi tradicija kasmet antrąją Kalėdų dieną švęsti šventovės pašventinimo metines: dalyvaujant vyskupams aukojamos iškilmingos šv. Mišios, nusipelniusiems parapijai asmenims įteikiami padėkos žymenys, rengiami įspūdingi kalėdiniai sakralinės muzikos koncertai.

aukštyn