LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaKristaus šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!
Silvijos Knezekytės fotografija

Bažnyčia

Bažnyčios architektūra monumentali, lakoniška, stačiakampio plano, erdvė – trinavė, bazilikinė. Įžengus į bažnyčią, patiriamas baltumo ir erdvumo įspūdis. Jį sukelia skirtingų atspalvių baltos sienos, lubos, galerijos, šviesių spalvų grindys, taip pat aukšti, liekni pilioriai ir vertikalūs siauri laiptai. Pačiame presbiterijos centre stovi rusvo ir balto marmuro altorius, savo forma šiek tiek primenantis ankstyvosios krikščionybės sarkofagą, kairėje pastatyta altoriui stilistiškai artima sakykla. Abipus presbiterijos įrengtos dvi koplyčios: pietų pusėje – Švč. Sakramento, šiaurės – Šv. Šeimos.

Švč. Sakramento koplyčioje virš tabernakulio (autorius Tadas Kvakšys) kabo Gailestingojo Jėzaus paveikslo reprodukcija. Ant koplyčios šiaurinės sienos pakabinta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslo kopija. Didesniąją pietinės sienos dalį užima langas, kuriame ateityje galbūt bus įstatytas ornamentuotas vitražas.

Šv. Šeimos koplyčia paskirta krikštyklai. Ją puošia ištaigingai įrėmintas šv. Juozapo su Kūdikėliu Jėzumi paveikslas. Tai garsaus italų dailininko Guido Reni (1575–1642) paveikslo XX a. padaryta kopija. Kita koplyčios puošmena – pačiame jos viduryje stovinti daili juodo, baltų gyslų išmarginto marmuro krikštykla.

Kolumbariumas kaip ir visos rūsio patalpos yra suprojektuotas architekto Algimanto Sprindžio. Jame įrengta trisdešimt nišų nusipelniusių Bažnyčiai ir Lietuvai žmonių palaikų urnoms laikyti. Interjero apdailai – grindims, sienoms, kolonoms, koplyčios altoriui bei nišų sienoms – panaudoti pilkšvo, rusvo, juodo, balto marmuro ir granito deriniai. Kolumbariumas pašventintas 2006 m. vasario 16 d.

aukštyn