LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaSveika, Marija, Gražiosios Meilės Motina!
Vytauto Kandroto fotografija

Bažnyčios ir vienuolyno ansamblis

Ansamblio pastatai išdėstyti išilgai ašies, prasidedančios Didžiaisiais vartais ir užsibaigiančios eremitoriumo varpinės bokštu. Visi pastatai – foresterija, oficinos, vienuolynas ir net eremo nameliai išdėstyti pagal griežtą veidrodinės simetrijos principą. Praėjus Šventuosius vartus, visu grožiu atsiveria bažnyčios fasadas. Aukštai virš fasado kylantis šešiakampio plano kupolas (apie 54 metrų aukščio) išduoda pagrindinę bažnyčios centrinio plano erdvę. Fasado bokšte buvo įtaisytas kas ketvirtį valandos mušantis laikrodis, o pietinėje bažnyčios sienoje iki šiol išlikęs saulės laikrodis.

Abipus bažnyčią išdėstytos vienuolyno patalpos. Itališku papročiu įrengta atvira arkinė galerija. Už vienuolyno ir bažnyčios išsidėstęs eremitoriumas apjuostas aukšta mūro siena. Kadaise prie sienos buvo įrengta galerija, nutapytos freskos. Eremitoriume esančius namelius-celes juosia aukštos sienos. Eremitoriumą, o kartu ir visą ansamblio išilginę ašį užbaigia XVIII a. antrojoje pusėje sumūryta varpinė.

Pažaislio ikonografinėje programoje ryškus Švč. Mergelės Marijos išaukštinimas. Bažnyčios titulą atspindi Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elzbietą kompozicijos: skulptūrinė – puošianti fasadą, tapybinė – dekoruojanti prieangį. Kupolo freskoje pavaizduota Dievo Motinos vainikavimo scena, visose choro freskose pasakojami Švč. Mergelės Marijos gyvenimo įvykiai.

Koplyčiose, koridoriuose, choro, kapitulos ar zakristijos patalpose plėtojamos savarankiškos ikonografinės temos. Bažnyčios koplyčiose pagerbti kamaldulių vienuolijos globėjai ir Pažaislio fundatorių šventieji užtarėjai, koridoriuose atskleidžiamos pirmųjų vienuolių misijų į mūsų kraštus istorijos. Ypač svarbios pietiniame vienuolyno koridoriuje, prie zakristijos esančios freskos. Jose nutapyta šv. Brunono Bonifaco Kverfurtiečio, siejamo su pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu Kvedlinburgo analuose, gyvenimo ir kančios istorija. Šv. Brunonas atvyko į Lietuvą skelbti Evangelijos, 1009 m. pakrikštijo kunigaikštį Netimerą ir buvo nužudytas kunigaikščio brolio. Pažaislio vienuolyno freskos, atskleidžiančios šio Lietuvos apaštalo misiją, – bene ankstyviausias ir vienintelis kūrinys, taip išsamiai pasakojantis apie pirmąjį Krikštą Lietuvoje. Zakristijos ir kapitulos patalpose nutapytomis scenomis primenama Paskutinė vakarienė ir Kristaus kančia.

aukštyn