LT EN DE PL 
Krikščionių piligrimystėPiligrimystė LietuvojeJonas Paulius II ir LietuvaSveika, Marija, Gražiosios Meilės Motina!
Šv. Kazimiero seserys Žolinės atlaiduose. 2008 m.
JP2PK
 ››› 
Piligrimų kelias
 ››› 
Pažaislis
 ››› 
Šv. Kazimiero seserys

Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserys

Lietuviškoji Šv. Kazimiero seserų kongregacija 1907 m. JAV įkurta motinos Marijos Kaupaitės (1880–1940) pastangomis. Buvusiame kamaldulių Pažaislio vienuolyne seserys įsikūrė 1920 m. 1920–1940 m. Šv. Kazimiero seserys Lietuvoje steigė pradines bei aukštesniąsias mokyklas, vaikų darželius, senelių prieglaudas. Svarbiausi seserų veiklos židiniai buvo Pažaislio vienuolynas ir Kauno „Saulės“ gimnazija, tačiau kongregacijos pedagoginė veikla siekė ir Telšius, Žemaičių Kalvariją, Žemaičių Naumiestį, Vabalninką. 1948 m. Šv. Kazimiero seserys sovietų valdžios įsakymu buvo priverstos pasitraukti iš Pažaislio. Pogrindžio sąlygomis jos ėmėsi karitatyvinės veiklos, dirbo ligoninėse, sanatorijose, slapta patarnaudamos ligoniams ir dvasiniuose jų reikaluose. Įvairiose parapijose katechizavo vaikus, organizavo adoracijas ir procesijas, darbavosi misijose Moldovoje. Į Pažaislio vienuolyną sugrįžo 1992 m. Šiuo metu kongregacijoje apie 50 seserų.

aukštyn